Witaj Gościu. Zaloguj się lub Zarejestruj
0 Odpowiedzi

Zmiana TOiP (od 01.08.2012) u Ojca czyli w Alior

Zapytał/a:   1003 wyświetleń alior
Alior Bank SA

Najważniejsze zmiany obejmują:
- Wprowadzenie nowej definicji przelewu własnego jako przelewu pomiędzy
rachunkami danego klienta w Alior Banku (z wyłączeniem rachunków
prowadzonych w Alior Sync),
- Doprecyzowanie sposobu przeliczania kwoty wypłaty w przypadku wypłaty
małych kwot (kwot w bilonie) w walutach obcych – kwoty te przeliczane są
na złote po kursie średnim NBP,
- Zmianę kwoty wypłaty wymagającej notyfikacji z 15 000 zł na 20 000 zł w
przypadku wypłat w oddziałach realizowanych w złotych. Bez zmian
pozostaje wymagająca notyfikacji kwota wypłaty w walutach obcych (2 000
jednostek danej waluty) oraz kwota wypłaty w Punktach Obsługi Klienta
Oddziału Alior Bank Express (5 000 zł),
- Rozszerzenie listy tytułów płatności realizowanych bezpłatnie w ramach
usługi Alior Rachunki bez Opłat o płatności tytułem prenumeraty, studiów,
żłobka, podatku oraz dodanie bezpłatnych płatności do ZUS,
- Dodanie zapisu informującego o sposobie realizacji płatności w ramach
usługi Alior Rachunki bez Opłat. Płatność realizowana jest dwukrokowo –
wpłata na konto lub kartę rejestracyjną oraz przelew środków do odbiorcy,
- Wprowadzenie opłat za wykonanie dyspozycji reklamacyjnej przez Alior
Bank w innym banku, dotyczącej przelewu zagranicznego lub przelewu w
walucie obcej w kraju,
- Usunięcie opłaty za wydanie promesy kredytowej w przypadku pożyczki
elastycznej.
—————————————

Jak widać Ojciec się Synkiem lekko interesuje.