Witaj Gościu. Zaloguj się lub Zarejestruj
0 Odpowiedzi

nowa bankowość BGŻ Optima

Zapytał/a:   671 wyświetleń bankowość, bgż, konta, nowa, optima
Inne tematy i Pytania

Już 8 lutego BGŻOptima udostępni klientom nową wersję systemu bankowości internetowej. Zmiany ułatwią korzystanie z rachunków i zarządzanie oszczędnościami oraz inwestycjami. Umożliwią też wprowadzanie nowych rozwiązań i produktów w przyszłości.


Na klientów BGŻOptima czeka nowy, bardziej przejrzysty układ graficzny systemu transakcyjnego. Dzięki temu będą oni mogli z łatwością zarządzać swoim portfelem i korzystać z oferowanych produktów.

 

Od tej pory klient będzie mógł używać jednego loginu do wszystkich rachunków w BGŻOptima, których jest właścicielem lub współwłaścicielem. Rozszerzone zostaną funkcjonalności Konta Wspólnego. Każdy z współwłaścicieli będzie miał do niego pełny dostęp i będzie mógł składać samodzielnie dyspozycje w bankowości internetowej, w tym dokonywać zakupu jednostek funduszy inwestycyjnych.

 

Łatwiej będzie również zalogować się do systemu bankowości transakcyjnej. Wraz ze zmianami w systemie nie będzie już konieczności autoryzacji logowania jednorazowym hasłem SMS. Jednocześnie zachowane zostaną wysokie standardy bezpieczeństwa, dzięki wprowadzeniu systemu logowania z użyciem hasła maskowanego. Takie logowanie odbywa się bez konieczności podawania całości hasła, a jedynie wybranych losowo znaków wchodzących w jego skład. Obecnie z takiego sposobu logowania korzysta zdecydowana większość banków w Polsce.

 

Numery rachunków i numer klienta, będący loginem do systemu nie ulegną zmianie. Nie ma także konieczności zmiany rachunku powiązanego, na który klienci mogą przelewać środki z BGŻOptima. Wśród nowych funkcjonalności systemu pojawi się również nowa zakładka wnioski, w której klienci łatwo odnajdą potrzebny formularz.

 

W związku z pracami technicznymi prowadzonymi w dniach 5-8 lutego 2016 r. wykonywanie operacji w systemie transakcyjnym BGŻOptima nie będzie możliwe. Podczas pierwszego logowania do systemu po 8 lutego klient otrzyma jednorazowe hasło startowe, a następnie będzie mógł zdefiniować swoje indywidualne hasło do logowania.

 

Bank udostępni całodobowe wsparcie techniczne w przypadku problemów z logowaniem do nowego systemu lub zablokowania dostępu do rachunku. Wdrożenie nowej bankowości internetowej nie wiąże się z wprowadzeniem żadnych opłat dla klientów oraz nie wpłynie na obowiązującą Tabelę Opłat i Prowizji.

 

Źródło: BGŻOptima