Witaj Gościu. Zaloguj się lub Zarejestruj
0 Odpowiedzi

Bank Zachodni WBK wyniki za 1 kwartał 2017

Zapytał/a:   392 wyświetleń bank, bzwbk, wyniki, zachodni
Bank Zachodni WBK SA

W I kw. 2017 r. Grupa Banku Zachodniego WBK zanotowała wynik netto należny akcjonariuszom podmiotu dominującego w wysokości 453 mln zł.

 

Po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych tj. w I kw. 2016 r. dywidend otrzymanych z Grupy AVIVA w wysokości 80 mln zł oraz w I kw. 2017 r. wyższych o 39 mln zł kosztów związanych z BFG, porównywalny zysk netto wzrósłby o 3% r/r.

 

Wyniki w I kw. 2017:

 • ·        Dochody ogółem – wyniosły 1.849 mln zł, co stanowi 1% wzrost r/r. W warunkach porównywalnych dochody Grupy wzrosłyby o 6% r/r.
 • Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1,254 mln zł i wzrósł o 11% r/r.
 • ·        Wynik z tytułu prowizji wyniósł 475 mln zł i wzrósł o 1% r/r.  
 • ·        Koszty Operacyjne Ogółem wyniosły 866 mln zł i były stabilne r/r. Wynik ten został osiągnięty w trakcie inwestycji w nowe systemy IT, a także dzięki obniżeniu kosztów związanych z transmisją danych, niższymi wydatkami na marketing oraz niższymi kosztami usług zewnętrznych. Wyłączając nadwyżkę r/r kosztów na BFG Koszty Operacyjne Ogółem byłyby niższe o 4,4%.  
 • Wskaźnik C/I ukształtował się na poziomie 46,8%.
 • Podatek bankowy zapłacony przez Grupę BZ WBK wyniósł 106 mln zł za 3 pełne miesiące (2 miesiące
  w I kw. 2016 r.)
 • Odpisy netto z tytułu rezerw kredytowych wyniosły 146 mln zł, a zanualizowany koszt ryzyka kredytowego ukształtował się na poziomie 73 pb., głównie dzięki poprawiającej się jakości portfela kredytowego (wskaźnik NPL: 6,39% wobec 6,98% na koniec I kw. 2016 r.) i proaktywnej polityce zarządzania ryzykiem w korzystnym otoczeniu makroekonomicznym.

Bankowość detaliczna BZ WBK w I kw. 2017 r.: 

 • Wzrost portfela kredytów gotówkowych w I kw. 2017 o 7% r/r
 • Wzrost wartość depozytów klientów detalicznych o 6% r/r
 • Nowy program lojalnościowy na kartach MasterCard Priceless Special;
 • Wzrost liczby aktywnych klientów cyfrowych – 2,01 mln (+4% r/r);
 • Kanały zdalne (mobile, internet, MCK) z rekordowymi wynikami sprzedażowymi produktów kredytowych – wzrost wartości portfela o +46% r/r, liczby udzielonych kredytów o 41% r/r;
 • W kanałach zdalnych (mobile, internet, MCK) bank realizuje już 28,5% wartości sprzedaży produktów kredytowych;
 • Wzrost liczby transakcji mobilnych o prawie 600 tys. kw./kw. – łącznie to 4,72 mln transakcji (+84% r/r);
 • Rekordowy wzrost sprzedaży kart kredytowych w internecie i aplikacji mobilnej o 385% r/r;
 • Portfel kart Visa Silver Akcja Pajacyk, dzięki któremu wspieramy PAH, wzrósł w ciągu roku o 29% do 108 tys. szt.
 • Portfel kart HCE wzrósł o 17,9% w ujęciu kw./kw.

MŚP w I kw.2017 r.: 

 • Wzrost wolumenu depozytów o 12% r/r (o 1,3 mld zł) 
 • Wzrost wartości portfela kredytowego MŚP w stosunku do poprzedniego kwartału o 363 mln zł
  tj. o 3,9% oraz 1,2% r/r tj. o 113 mln zł
 • Stabilny wzrost liczby klientów MŚP
 • Kontynuacja strategii pozafinansowego wspierania firm – cykl warsztatów w całej Polsce w ramach „Firmowych Ewolucji”
 • „Kupuj u sąsiada” – pilotażowy program mający jednoczyć przedsiębiorców i konsumentów w danym regionie oraz wspierać budowanie społeczności lokalnej

Bankowość Biznesowa i Korporacyjna w I kw.2017 r.:

 • Wzrost dochodów Bankowości Korporacyjnej w I kw. o 14% r/r.
 • Bardzo dobre wyniki Leasingu w segmencie korporacyjnym – wzrost 26% r/r.
 • Wzrost wolumenów rachunków bieżących 20% r/r.
 • Wzrost dochodów z tytułu prowizji i odsetek 12% r/r.
 • Rozwój finansowania eksportu – wzrost o 7 r/r, w tym akredytywy o 32 % r/r
 • Strategia akwizycji klientów oparta o sektorowy model łańcucha wartości

Globalna Bankowość Korporacyjna w I kw. 2017 r.:

 • Udział w największej transakcji finansowania w 2017 roku dla klienta z sektora telekomunikacyjnego oraz pełnienie roli agenta kredytu w tym finansowaniu;
 • Znaczące umowy kredytowe zawarte między innymi z klientem z sektora rolnego oraz sfinansowanie przejęcia producenta kosmetyków;
 • Największa pierwotna oferta publiczna w Polsce od 2013 roku dla spółki z sektora nieruchomości;
 • Emisja obligacji na rynku polskim dla klienta z sektora usług;
 • dalszy rozwój narzędzi e-commerce – nowe produkty i funkcjonalności na platformie e-FX
 • utworzenie Linii Inwestycyjnej dla Klientów Korporacyjnych, nowe instrumenty skarbowe

Leasing w I kw. 2017 r.:

 • Po I kw. 2017 wartość portfela leasingowego wyniosła ponad 6,8 mld zł, czyli 18% r/r, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiej jakości
 • W I kw. 2017 BZ WBK Leasing sfinansował maszyny i urządzenia o wartości ponad 383 mln zł netto utrzymując pozycję lidera w tym segmencie rynku z ponad 11% udziałem
 • Wprowadzenie innowacyjnego produktu ubezpieczeniowego ”BZ WBK Leasing Truck Assistance Max”

Faktoring w I kw. 2017 r.:

 • Obroty spółki faktoringowej wyniosły 5,3 mld zł i były wyższe o 31% r/r
 • Portfel kredytów wzrósł o 16% r/r i osiągnął poziom 3,1 mld zł 
 • Spółka utrzymała drugą pozycję na rynku, z udziałem na poziomie 13%
 • Sprzedaż w I kw. 2017 roku wyniosła  603 mln zł

Santander Consumer Bank w I kw. 2017 r.:

 • Zysk netto wyniósł 137 mln
 • Portfel kredytowy wzrósł o 8% r/r i wyniósł netto 13,7 mld zł, a wartość depozytów była stabilna na poziomie 7,8 mld zł
 • Współpraca z jedną z największych sieci marketów budowlanych – finansowanie dla klientów towarów i usług kontrahenta kredytami ratalnymi oraz kartami kredytowymi.
 • kredyt ratalny dla osób prowadzących gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą