Witaj Gościu. Zaloguj się lub Zarejestruj
0 Odpowiedzi

Alior Bank wyniki: wyższa efektywność kosztowa, zysk 100 mln zł

Zapytał/a:   731 wyświetleń alior, bank, wyniki
Alior Bank SA, Inne tematy i Pytania

W IV kwartale zysk netto Alior Banku wyniósł 100 mln zł, natomiast skonsolidowany zysk netto za 2014 r., z uwzględnieniem jednorazowego odpisu związanego ze sprzedażą spółki Polbita, wyniósł 323 mln zł. Bank odnotował wzrost przychodów o 22 proc. r/r., zwiększając je z 1,54 mld zł do 1,87 mld zł. W tym samym czasie wynik odsetkowy Banku powiększył się w ujęciu rocznym o 22 proc. – do 1,22 mld zł, a wynik z tytułu opłat i prowizji wzrósł o 27 proc. – do 348 mln zł, pomimo obniżenia stawki interchange oraz utrzymujących się na niskim poziomie stóp procentowych. Wynik z działalności handlowej i pozostałej wyniósł 309 mln zł i wzrósł o 16 proc. r/r.

  • Alior Bank wypracował w 2014 r. ponad 1,87 mld zł przychodów netto z działalności operacyjnej, w tym 1,22 mld zł z tytułu odsetek i 348 mln zł z tytułu opłat i prowizji oraz 309 mln zł z tytułu działalności handlowej i pozostałej. Oznacza to wzrost przychodów o 22 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym.

  • Zysk netto Banku za 2014 r., z uwzględnieniem jednorazowego odpisu związanego ze sprzedażą spółki Polbita, wyniósł 323 mln zł, co oznacza wzrost o 41 proc. r/r.

  • W dwóch ostatnich kwartałach 2014 r. wypracowany zysk przekroczył każdorazowo 100 mln zł netto, wyłączając jednorazowy odpis związany ze sprzedażą spółki Polbita w III kwartale 2014 r.

  • Na koniec 2014 r. łączna wartość kredytów udzielonych klientom przez Alior Bank wyniosła 23,6 mld zł, a wartość zgromadzonych depozytów – 24,4 mld zł. To odpowiednio 20 proc. i 17 proc. więcej niż w 2013 r. Współczynnik kredytów do depozytów ukształtował się na poziomie 96,8 proc.

  • Bank konsekwentnie zwiększa swoją efektywność kosztową. Współczynnik kosztów do dochodów w 2014 r. wyniósł 49,4 proc. (55 proc. wroku poprzednim). Alior Bank utrzymuje również korzystne proporcje dynamiki wzrostu przychodów – 22 proc. względem wzrostu kosztów – 9 proc.

  • Pomimo niekorzystnych uwarunkowań rynkowych Bank utrzymał w 2014 r. marżę odsetkową netto na poziomie zbliżonym do roku ubiegłego, tj. 4,7 proc., osiągając jeden z najlepszych wyników w sektorze.